ไก่ชนออนไลน์

โปรแกรมไก่ชนเดือนตุลาคม 2565 (1-30)

โปรแกรมไก่ชนเดือนตุลาคม 2565 (1-30)

วันที่ ทีม 1 ทีม 2 รายละเอียด
15 ต.ค. 65 เวลา 10:00 น.
หนุ่มฟอร์มดี
VS
ช.โชคเจริญ98ฟาร์ม
สนาม ไก่ทองอินเตอร์
5 ยก 0 บาท
15 ต.ค. 65 เวลา 10:00 น.
ก้องพิภพ
vs
อ.โชคอำนวย
สนาม ไก่ทองอินเตอร์
3 ยก 0 บาท
15 ต.ค. 65 เวลา 10:00 น.
ดงพญา
vs
ป.เพชรไผ่เงิน
สนาม ไก่ทองอินเตอร์
4 ยก 0 บาท
15 ต.ค. 65 เวลา 10:00 น.
ตำราหลวง
vs
เทพนาคา
สนาม ไก่ทองอินเตอร์
5 ยก 0 บาท
15 ต.ค. 65 เวลา 10:00 น.
กุมาจีน
vs
ว.วังแคน
สนาม ไก่ทองอินเตอร์
4 ยก 0 บาท
16 ต.ค. 65 เวลา 10:00 น.
พญาบ้านดอน
vs
เพชรเจริญโชค
สนาม ทายาทมังกร
5 ยก 0 บาท
16 ต.ค. 65 เวลา 10:00 น.
หนองขาม
vs
สิงห์โตพิบลูฟาร์ม
สนาม ทายาทมังกร
4 ยก 0 บาท

โปรแกรมอื่นๆ :: โปรแกรมไก่ชน
ติดตาม :: ไก่ชนออนไลน์