ไก่ชนออนไลน์

ไก่ชน ไม่ได้มาตราฐาน ไม่เหมาะกับการนำมาชน

ไก่ชน ไม่ได้มาตราฐาน

ไก่ชน ไม่ได้มาตราฐาน ไม่เหมาะกับการนำมาชน ไก่ชนที่ไม่ได้มาตรฐาน หมายถึง ไก่ชนที่ไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการชน วันนี้เราจะพามาชม ไก่ชนที่ไม่เหมาะกับการนำมาต่อสู้ พร้อมสาเหตุ และ เหตุผล

สาเหตุที่ทำให้ไก่ชนไม่ได้มาตรฐาน

 • สายพันธุ์ : ไก่ชนบางสายพันธุ์อาจไม่เหมาะกับการชน
 • การเลี้ยงดู : ไก่ชนที่เลี้ยงดูไม่ดี อาจมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง
 • การฝึกซ้อม : ไก่ชนที่ไม่ได้ฝึกซ้อมอย่างเพียงพอ อาจไม่มีความคล่องแคล่ว
 • โรค : ไก่ชนที่ป่วยเป็นโรค อาจไม่สามารถแสดงศักยภาพได้เต็มที่.

ลักษณะของไก่ชนที่ไม่ได้มาตรฐาน

 • รูปร่าง: ไก่ชนที่รูปร่างไม่สมส่วน อาจมีปัญหาเรื่องการทรงตัว
 • ขน: ไก่ชนที่มีขนน้อยหรือขนเปราะบาง อาจได้รับบาดเจ็บจากการชนได้ง่าย
 • ตา: ไก่ชนที่มีตาไม่ดี อาจมองไม่เห็นคู่ต่อสู้
 • ขา: ไก่ชนที่มีขาไม่แข็งแรง อาจวิ่งหนีหรือล้มได้ง่าย
 • จงอยปาก: ไก่ชนที่มีจงอยปากสั้นหรืออ่อน อาจจิกคู่ต่อสู้ได้ไม่ดี

ผลกระทบของไก่ชนที่ไม่ได้มาตรฐาน

 • แพ้การชน: ไก่ชนที่ไม่ได้มาตรฐาน มีโอกาสแพ้การชนมากกว่า
 • ได้รับบาดเจ็บ: ไก่ชนที่ไม่ได้มาตรฐาน มีโอกาสได้รับบาดเจ็บจากการชนมากกว่า
 • เสียเงิน: เจ้าของไก่ชนที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจเสียเงินค่ารักษาพยาบาลหรือค่าไก่ใหม่

วิธีการป้องกัน

 • เลือกซื้อไก่ชนจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน: ฟาร์มที่ได้มาตรฐาน จะคัดเลือกสายพันธุ์ไก่ชนที่ดี และเลี้ยงดูไก่ชนอย่างถูกวิธี
 • ดูแลไก่ชนอย่างเหมาะสม: ไก่ชนควรได้รับอาหารที่มีคุณภาพ น้ำที่สะอาด และการพักผ่อนอย่างเพียงพอ
 • ฝึกซ้อมไก่ชนอย่างสม่ำเสมอ: การฝึกซ้อมจะช่วยให้ไก่ชนมีสุขภาพที่แข็งแรง คล่องแคล่ว และมีทักษะการต่อสู้
 • ตรวจสุขภาพไก่ชนเป็นประจำ: การตรวจสุขภาพไก่ชนเป็นประจำ จะช่วยป้องกันและรักษาโรคได้ทันท่วงที

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม :: ข่าวไก่ชนวันนี้
ติดตาม :: เว็บไก่ชนออนไลน์
Facebook Fanpage :: เพจข่าวกีฬา