ไก่ชนออนไลน์

โปรแกรมไก่ชนเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (1-28) 2

โปรแกรมไก่ชนเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (1-28) 2

วันที่ ทีม 1 ทีม 2 รายละเอียด
05 ก.พ. 66 เวลา - น.
ป.ตระกูลทรัพย์
VS
ณพัทลุง
สนาม ทายาทมังกร
4 ยก 3,30,000 บาท
05 ก.พ. 66 เวลา - น.
บ้านสวน
vs
น้องพลอยฟาร์ม
สนาม ทายาทมังกร
4 ยก 3,300,000 บาท
05 ก.พ. 66 เวลา - น.
บ้านธนภัทร
vs
เพชรศิลา
สนาม ทายาทมังกร
5 ยก 1,540,000 บาท
05 ก.พ. 66 เวลา - น.
สดอซิตี้
vs
ศิรวิชญ์ฟาร์ม
สนาม ทายาทมังกร
4 ยก 1,100,000 บาท
05 ก.พ. 66 เวลา - น.
เพชรราชสีห์
vs
น้องริชา
สนาม ทายาทมังกร
4 ยก 1,100,000 บาท
05 ก.พ. 66 เวลา - น.
ส.ยิ่งเจริญฟาร์ม
vs
รวมพลัง
สนาม ทายาทมังกร
4 ยก 1,100,000 บาท

โปรแกรมอื่นๆ :: โปรแกรมไก่ชน
ติดตาม :: ไก่ชนออนไลน์