ไก่ชนออนไลน์

โปรแกรมไก่ชนเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (1-28)

โปรแกรมไก่ชนเดือนกุมภาพันธ์ 2566 (1-28)

วันที่ ทีม 1 ทีม 2 รายละเอียด
04 ก.พ. 66 เวลา - น.
ซุปเปอร์เจี่ยง
VS
เลโอฟาร์ม
สนาม นครปฐมบางเลน
5 ยก 25,200,000 บาท
04 ก.พ. 66 เวลา - น.
แสนทวีทรัพย์
vs
แสนทองฟาร์ม
สนาม นครปฐมบางเลน
5 ยก 10,200,000 บาท
04 ก.พ. 66 เวลา - น.
หนุ่มรถพ่วง
vs
ส.แพรวา
สนาม ไกท่องอินเตอร์
4 ยก 1,320,000 บาท
04 ก.พ. 66 เวลา - น.
มานะชัย
vs
ซุปเปอร์ทีม
สนาม ไก่ทองอินเตอร์
5 ยก 660,000 บาท
04 ก.พ. 66 เวลา - น.
ซามูไรประกายเพชร
vs
ช.ชยพลฟาร์ม
สนาม ไก่ทองอินเตอร์
5 ยก 110,000 บาท
04 ก.พ. 66 เวลา - น.
แสงมณีฟาร์ม
vs
ห้าพลังหนุ่ม
สนาม ไก่ทองอินเตอร์
4 ยก 220,000 บาท

โปรแกรมอื่นๆ :: โปรแกรมไก่ชน
ติดตาม :: ไก่ชนออนไลน์