ไก่ชนออนไลน์

โปรแกรมไก่ชนเดือนพฤษภาคม 2565 (1-30)

โปรแกรมไก่ชนเดือนพฤษภาคม 2565 (1-30)

วันที่ ทีม 1 ทีม 2 รายละเอียด
05 มี.ค. 65 เวลา 10:00 น.
ช.วันใส
VS
23พัฒนา
สนาม ส.โชคสมนึก
4 ยก 660,000 บาท
05 มี.ค. 65 เวลา 10:00 น.
หนองขาว
vs
641 โอบ้านดาบ
สนาม ส.โชคสมนึก
5 ยก 2,200,000 บาท
05 มี.ค. 65 เวลา 10:00 น.
ส.บุญมี
vs
มาริโอ้ทรงไทย
ส.โชคสมนึก
5 ยก 110,000 บาท
06 มี.ค. 65 เวลา 10:00 น.
ซุ้ม บัลลังก์ฟาร์ม
vs
ซุ้ม GT ฟาร์ม
ทายาทมังกร
5 ยก 6,600,000 บาท
06 มี.ค. 65 เวลา 10:00 น.
ซุ้มสิงห์ดง
vs
ซุ้มเพชรเจริญโชค
ทายาทมังกร
4 ยก 4,400,000 บาท
06 มี.ค. 65 เวลา 10:00 น.
ซุ้มหลังคาเหล็ก
vs
ซุ้มหมูหิน
ทายาทมังกร
4 ยก 1,100,000 บาท

โปรแกรมอื่นๆ :: โปรแกรมไก่ชน
ติดตาม :: ไก่ชนออนไลน์