ไก่ชนออนไลน์

ซุปเปอร์กรีนพลัส (Super Green Plus)

ซุปเปอร์กรีนพลัส

ซุปเปอร์กรีนพลัส (Super Green Plus)

สรรพคุณ

ใช้ป้องกันและรักษาโรคต่างๆ ระบบทางเดินหายใจ อักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง โรคหวัดหวัดหน้าบวม คอดัง คอครอก โรคขี้เขียว โรคขี้ขาว โรคอหิวาต์

วิธีใช้

ไก่ใหญ่ กินครั้งละ 1 หลอดบีบ ติดต่อกัน 3-5 วัน

ซุปเปอร์กรีนพลัส
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม :: ข่าวไก่ชนวันนี้
ติดตาม :: เว็บไก่ชนออนไลน์
Facebook Fanpage :: เพจข่าวกีฬา