ไก่ชนออนไลน์

ข้อมูลไก่ชน สาระน่ารู้เกี่ยวกับไก่ชน

ข้อมูลไก่ชน สาระน่ารู้เกี่ยวกับไก่ชน ไก่ชน เป็นไก่สายพันธุ์พื้นเมืองที่เลี้ยงเพื่อความสวยงาม การต่อสู้ และบริโภคเนื้อเป็นอาหาร ไก่ชนมีรูปร่างและลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ โดยสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย

ไก่ชน สายพันหลัก

 • ไก่ชนพม่า เป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเด่นคือ ลำตัวใหญ่ อกกว้าง ขนสีเขียวหรือเขียวเลา เชิงชนเป็นเชิงม้าล้อ
 • ไก่ชนป่าก๋อย เป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่มีลักษณะคล้ายไก่ป่า ลำตัวเล็ก ขนสีดำหรือน้ำตาล เชิงชนเป็นเชิงวิ่งชน
 • ไก่ชนไซง่อน เป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่มีขนาดใหญ่ ลำตัวยาว ขนสีดำหรือขาว เชิงชนเป็นเชิงยืนชน
ไก่ชน

ไก่ชนมีรูปร่างและลักษณะเฉพาะตัวที่แตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ โดยลักษณะทั่วไปของไก่ชน

 • ลำตัว ลำตัวไก่ชนมีรูปร่างแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ โดยทั่วไปแล้ว ไก่ชนจะมีลำตัวยาวหรือสั้น ลำตัวใหญ่หรือเล็ก ลำตัวตั้งหรือลำตัวลาด
 • ขน ไก่ชนมีขนปกคลุมทั้งตัว ขนของไก่ชนมีสีสันแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ โดยทั่วไปแล้ว ไก่ชนจะมีขนสีดำ ขาว เขียว เหลือง แดง หรือสีผสม
 • ส่วนหัว หัวของไก่ชนมีรูปร่างแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ โดยทั่วไปแล้ว ไก่ชนจะมีหัวกลม หัวแหลม หัวคางแหลม หรือหัวคางสั้น
 • ปาก ปากของไก่ชนมีรูปร่างแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ โดยทั่วไปแล้ว ไก่ชนจะมีปากยาว ปากสั้น ปากงอ หรือปากเหยี่ยว
 • ตา ตาของไก่ชนมีรูปร่างแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ โดยทั่วไปแล้ว ไก่ชนจะมีตากลม ตารี ตาดำ หรือตาขาว
 • หงอน หงอนของไก่ชนมีรูปร่างแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ โดยทั่วไปแล้ว ไก่ชนจะมีหงอนหิน หงอนพญานาค หงอนถั่ว หรือหงอนกุหลาบ
 • แข้ง แข้งของไก่ชนมีรูปร่างแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ โดยทั่วไปแล้ว ไก่ชนจะมีแข้งยาว แข้งสั้น แข้งกลม หรือแข้งเหลี่ยม
 • เดือย เดือยของไก่ชนมีรูปร่างแตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธุ์ โดยทั่วไปแล้ว ไก่ชนจะมีเดือยเข็ม เดือยแหลม หรือเดือยทู่
 • เชิงชน เชิงชนของไก่ชนเป็นลักษณะการต่อสู้ของไก่ชน โดยทั่วไปแล้ว ไก่ชนจะมีเชิงชนที่แตกต่างกันไป เช่น เชิงม้าล้อ เชิงวิ่งชน เชิงยืนชน

การเลี้ยงไก่ชน

การเลี้ยงไก่ชนต้องอาศัยความเอาใจใส่และการดูแลเป็นอย่างดี ไก่ชนควรได้รับอาหารและน้ำอย่างเพียงพอ ไก่ชนควรได้รับการพักผ่อนอย่างเพียงพอ ไก่ชนควรได้รับการดูแลรักษาความสะอาด และไก่ชนควรได้รับการฝึกฝนเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการชน

การชนไก่

การชนไก่เป็นกีฬาพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมในหลายประเทศ โดยไก่ชน 2 ตัวจะถูกนำมาชนกันจนกว่าไก่ตัวใดตัวหนึ่งจะยอมแพ้หรือตาย การชนไก่เป็นกีฬาที่อันตรายและควรมีการดูแลอย่างใกล้ชิด

ประโยชน์ของไก่ชน

ไก่ชนมีประโยชน์หลายประการ 

 • เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีความผูกพันกับเจ้าของ
 • เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร
 • เป็นกีฬาพื้นบ้านที่ได้รับความนิยม

ข้อควรระวังในการเลี้ยงไก่ชน

การเลี้ยงไก่ชนมีข้อควรระวังหลายประการ 

 • ไก่ชนเป็นสัตว์ที่ดุร้าย ควรระมัดระวังในการเลี้ยง
 • การชนไก่เป็นกีฬาที่อันตราย ควรมีการดูแลอย่างใกล้ชิด
 • ไก่ชนเป็นสัตว์ที่อาจเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรคได้ ควรดูแลรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอ

สายพันธุ์ไก่ชน

ไก่ชนมีสายพันธุ์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ โดยสายพันธุ์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ได้แก่

 • ไก่ชนพม่า เป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในประเทศไทย มีลักษณะเด่นคือ ลำตัวใหญ่ อกกว้าง ขนสีเขียวหรือเขียวเลา เชิงชนเป็นเชิงม้าล้อ
 • ไก่ชนป่าก๋อย เป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่มีลักษณะคล้ายไก่ป่า ลำตัวเล็ก ขนสีดำหรือน้ำตาล เชิงชนเป็นเชิงวิ่งชน
 • ไก่ชนไซง่อน เป็นสายพันธุ์ไก่ชนที่มีขนาดใหญ่ ลำตัวยาว ขนสีดำหรือขาว เชิงชนเป็นเชิงยืนชน

นอกจากนี้ ยังมีสายพันธุ์ไก่ชนอื่นๆ ที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย เช่น ไก่ชนประดู่หางดำ ไก่ชนเหลืองหางขาว ไก่ชนเหลืองหางดำ ไก่ชนเหลืองหางเขียว เป็นต้น

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวเพิ่มเติม :: ข่าวไก่ชนวันนี้
ติดตาม :: เว็บไก่ชนออนไลน์
Facebook Fanpage :: เพจข่าวกีฬา